nieuws

Protest tegen procedure Stadskantoor Rotterdam

Geen categorie

André Kempe en Oliver Thill van Atelier Kempe Thill architects and planners en Ard Buijsen en Iris Pennock van buijsenpennock architects pleiten in een open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam voor een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van het Stadskantoor.

Protest tegen procedure Stadskantoor Rotterdam

De architecten vrezen voor de afbraak van Rotterdams reputatie als een toonaangevende architectuurstad. Vooral de strenge formele eisen in de aanbesteding zullen in hun ogen tot middelmatigheid leiden. De procedure werkt de keuze voor gevestigde bureaus in de hand, wat innovatie en verjonging tegengaat.

De brief is door 44 architectenbureaus ondertekend. Het is nu aan het College om de eisen in de selectiewijze aan te passen of gehoor te geven aan het verzoek om de gehele procedure opnieuw op te zetten.

 

Hieronder publiceren wij de hele brief:

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 18.03.2009

Rotterdam durft niet meer…..
Pleidooi voor een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van het stadskantoor voor Rotterdam

Precies 7 jaar geleden organiseerde de gemeente Rotterdam een ambitieuze ideeënprijsvraag voor het nieuwe stadhuis met een international goed bezette jury en meer dan honderd deelnemende bureaus. Chris van Langen (dS+V, nu directeur Academie van Bouwkunst Rotterdam) hield een pleidooi om de 5 prijswinnaars bij de toekomstige architectenselectie te betrekken. “Want waarom zouden jonge architecten eigenlijk alleen geschikt zijn voor het aanleveren van verfrissende ideeën?”* vroeg hij terecht. Catherine Visser van DAF-architecten vreesde toen al “dat de inzendingen van veelbelovende architecten goed zijn om het programma van eisen samen te stellen om vervolgens, zoals cynici zeggen, door Hoogstad gebouwd te worden”**. 7 jaar later lijkt dat nu precies te gebeuren en wordt geen van de toenmalige prijswinnaars bij de selectie betrokken.

Bij het lezen van de richtlijnen voor de aanbesteding wordt meteen duidelijk dat Rotterdam “op veilig” speelt. De omzeteisen zijn met € 2.400.000,00 overdreven hoog, hetzelfde geldt voor de referenties. Naast een woontoren moet de architect ook al een groot kantoorgebouw en een transformatieopgave gerealiseerd hebben. Het moge duidelijk zijn dat naar verwachting geen van de toenmalig deelnemende bureaus aan deze selectiecriteria voldoen. Uit de richtlijnen komt helder naar voren dat de selectie hoofdzakelijk gericht wordt op de grote gevestigde en bekende bureaus, waarmee Rotterdam verjonging en verversing van het architectuurklimaat volledig naar de achtergrond heeft geschoven. Dit gedrag is verbazend – is het immers niet Rotterdam zelf dat zich toch graag als de  innovatieve Architectuurstad van Nederland en een kweekvijver voor aanstormend talent presenteert? De stad heeft in de vorige twee decennia veel geprofiteerd van de jonge generatie. Bouwden hier niet vele jonge, onbekende architecten zonder omzet en referenties, de bekende Rotterdamse iconen – zoals Koolhaas de Kunsthal, Ben van Berkel de Erasmusbrug of Jo Coenen het NAI. Rotterdam breekt nu dus jammer genoeg met haar eigen traditie en kiest duidelijk voor “de zekerheid van een groot bureau”. Dat grote bureaus met hoge omzetten geen zekerheid bieden is in deze tijd pijnlijk duidelijk geworden door het gedwongen afslanken en in sommige gevalllen zelfs sluiten van ook internationaal vermaarde en gerenommeerde bureaus. 

Bij het lezen van de selectieleidraad valt trouwens nog een ander aspect op. De deelnemers dienen namelijk ingeschreven te zijn bij de Bond van Nederlandse Architecten – BNA. In eerste instantie vragen wij ons af of de aanbestedende dienst dit juridisch gezien überhaupt mag eisen? Lidmaatschap in een dusdanige, privaatrechtelijke organisatie heeft t.a.v. de aanbesteding inhoudelijk geen meerwaarde en kan formeel niet verplicht gesteld worden. De BNA is immers een private belangenvereniging en nadrukkelijk geen kwaliteitspredikaat.

Ten tweede, hetgeen nog opmerkelijker is, worden door het verplicht stellen van het BNA lidmaatschap de internationaal bekende en gerenommeerde Nederlandse architecten van de selectie uitgesloten. Bekende bureaus zoals MVRDV, Claus en Kaan, Mecanoo, UN Studio, Neutelings Riedijk, OMA, etc mogen hierdoor net als de jonge generatie, bij ontbreken van lidmaatschap, niet  deelnemen aan de aanbesteding.

• Wij vragen ons dan ook af of het bestuur van Architectuurstad Rotterdam al deze consequenties goed overziet
• Wij stellen voor de procedure te schorsen en opnieuw op te zetten
• Wij pleiten voor het duidelijk reduceren of geheel schrappen van de referentie- en omzeteisen
• Wij stellen voor het BNA lidmaatschap niet in de selectie verplicht te stellen
• Wij pleiten voor een overtuigende vakjury welke tevens deel van het voorselectiecomité uitmaakt

* en ** citaten uit “ De Architectuur Agenda 2/2002 – maart-april 2002”

Reageer op dit artikel