nieuws

BNA vindt crisismaatregelen niet gunstig voor architecten

Geen categorie

Het BNA concludeert dat de crisismaatregelen van het kabinet voor de bouw niet gunstig zijn voor architecten. Doordat de maatregelen vooral op infrastructuur, energiezuinig maken en onderhoud zijn gericht, kiest het kabinet voor snelle oplossingen. Ontwerpen en grote projecten komen hierdoor in het gedrang.

Het kabinet heeft de ambitie om te investeren in duurzaamheid, maar vergeet dat de architectenbranche hieraan kan bijdragen. Architecten bieden bijvoorbeeld oplossingen bij verstedelijking, herbestemming en het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast staat de branche te springen om nieuwe opdrachten.

Ook Bouwend Nederland is bezorgd over de woningbouwproductie en de voortgang van grote bouwprojecten. De bouw heeft een aanjaagfunctie voor de gehele economie en de werkgelegenheid. Bouwend Nederland onderstreept de maatschappelijke rol van de sector. Ook zijn zij bang voor een forse achterstand als de economie weer aantrekt.

www.bna.nl
www.bouwendnederland.nl

Reageer op dit artikel