nieuws

Tweede ronde Mooi Nederland van start

Geen categorie

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu stelt in 2010 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van inspirerende en vernieuwende projecten en plannen die Nederland mooier maken.

Tweede ronde Mooi Nederland van start

De tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland is gericht op compacte verstedelijking, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving. De projecten moeten overdraagbaar zijn en als inspirerend voorbeeld voor anderen kunnen dienen.

Innovatieregeling Mooi Nederland

Van de 224 projecten die voor de eerste ronde van de Innovatieregeling in 2009 zijn ingediend, hebben er 26 een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. Overheden, stichtingen, belangenverenigingen en ondernemers maken kans op een financiële bijdrage. De Innovatieregeling is bedoeld als stimulans voor extra ruimtelijke kwaliteit.

De tweede ronde loopt van 1 maart tot 1 juni 2010. Voorafgaand hieraan organiseert VROM in januari 2010 drie informatiebijeenkomsten in Zwolle, Eindhoven en Den Haag.

De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De commissie let daarbij op zes criteria: bijdrage van het project aan één van de drie thema’s van Mooi Nederland; innovatie; overdraagbaarheid; samenwerking, snelheid en doelmatigheid

Thema’s tweede tender Innovatieregeling

De Innovatieregeling Mooi Nederland is in deze tweede rond gericht op vernieuwende projecten rond drie thema’s: compacte stad, energielandschappen en integrale ontwerpen voor weg en omgeving.

Thema 1: Identiteit van de Compacte Stad

 Masterplan Poundbury (UK) door Leon Krier Masterplan Poundbury (UK) door Leon Krier

De overheid wil steden compact houden en het buitengebied van verstedelijking te vrijwaren. Er is innovatie nodig om in te spelen op woonwensen en op de eisen die het veranderende klimaat stelt. Daarbij spelen ook slimme samenwerkingsvormen en vernieuwende financieringsconstructies een rol.

Thema 2: Identiteit van Weg en Omgeving

 Omgeving Breda, Juurink en Geluk
Omgeving Breda, Juurink en Geluk

Nederland moet van Minister Kramer overstappen op duurzame energie zoals zon, wind en biomassa. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het aanzien van het landschap: in de stad, op bedrijventerreinen, op het platteland en in natuurgebieden. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om duurzame energie goed in het landschap in te passen en om het te combineren met andere vormen van ruimtegebruik.

Thema 3: Identiteit van Energielandschappen

 Dakpark met zonnepanelen, Doepel Strijkers Architects Dakpark met zonnepanelen, Doepel Strijkers Architects

Infrastructuur ontsluit gebieden, maar trekt ook nieuwe ontwikkelingen aan. Het is belangrijk om het ontwerp van weg en omgeving samen te nemen en te anticiperen op ontwikkelingen op langere termijn. Als dat goed gebeurt, is de infrastructuur geen storende factor meer, maar kan het de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van de omgeving versterken.

Meer informatie over informatiebijeenkomsten, thema’s en planning van de tweede ronde van de Innovatieregeling Mooi Nederland vindt u op www.vrom.nl/IPMooinederland

Reageer op dit artikel