nieuws

Herstart Twente op losse schroeven

Geen categorie

Een meerderheid van de provincie Overijssel is tegen de gebiedsontwikkeling van het luchthaventerrein Twente. Dit is de uitkomst van een stemming in Provinciale Staten waarin de voltallige PvdA-fractie tegen de herontwikkeling stemde. Het provinciebestuur gaat nu met de gemeente Enschede en het Rijk overleggen over de toekomst van het vliegveld.

Herstart Twente op losse schroeven

De kwestie heeft geleid tot een crisis binnen het provinciebestuur. Volgens coalitiepartner CDA heeft de PvdA alle partijen ‘in de steek’ gelaten en is de basis onder de coalitie weggevallen. De afgelopen jaren is voor het gebied een plan ontwikkeld met als uitgangspunt de doorstart van de luchthaven Twente.

De provincie Overijssel wilde samen met de gemeente Enschede een gezamenlijke grondexploitatiemaatschappij oprichten voor de gebiedsontwikkeling en het beheer van de gebouwen en de gronden. Uitgangspunt daarbij was een kostenneutrale grondexploitatie. Tegenstanders van de luchthaven zetten onder andere grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de laatste.

In de regio was groot verzet ontstaan tegen de komst van de luchthaven. De plannen om op het terrein van voormalige militaire vliegbasis Twenthe een commerciële luchthaven voor burgervluchten te realiseren, hadden aanvankelijk weinig tegenstanders, maar vanaf 2003 is het verzet ertegen sterk toegenomen. De Stichting Alternatieven Vliegveld Twente heeft een alternatief plan voor de burgerluchthaven ontwikkeld.

Reageer op dit artikel