nieuws

De Cultuurwoning: individueel en betaalbaar

Geen categorie

Onderzoeksbureau’s Labyrinth en More for You hebben de in Nederland meest voorkomende woonbehoeftes vanuit leefstijl en culturele achtergrond in kaart gebracht en vertaald naar woningindelingen, plattegronden, duurzaamheid, installaties en architectuur. Dit heeft geleid tot een woonconcept waarbij kan worden ingespeeld op specifieke wensen, terwijl de woningen er ‘normaal’ uitzien en de realisatie binnen de kaders van betaalbaar wonen blijft. De woningen zijn op elk moment tegen lage kosten aan te passen.

De Cultuurwoning: individueel en betaalbaar

Voor woningbouwcorporaties betekent dit een meerwaarde en een verlaging van het risico. Bovendien wordt voorkomen dat complexen of straten een specifieke culturele stempel krijgen.

De woningen hebben een EPC van 0,4 en komen in aanmerking voor een groenfinanciering. Het concept is ontwikkeld op basis van een prefab bouwtechniek. Dit maakt het mogelijk kleine series te realiseren en het houdt de bouwtijd kort. De woningen zijn voorbereid op duurzame energieinstallaties, zoals warmtepompen.

 cultuurwoning

De gebouwconcepten zijn ontwikkeld in samenwerking met de toeleverende industrie en zijn daardoor met verschillende productiemethodes te bouwen. Daarnaast kan het concept in bestaande gebouwconcepten worden geïntegreerd als BIM model. Engineering, bouwtechnische analyse en installatiemogelijkheden zijn dan reeds uitontwikkeld. Alleen de beeldkwaliteit hoeft nog te worden bepaald. In dit BIM woningbouwconcept is de uitwerking op het niveau van bouwvergunningaanvraag en realisatieniveau uitgewerkt.

Reageer op dit artikel