nieuws

Woningbouw onder druk

Geen categorie

Woningcorporaties vrezen voor het einde van de sociale huursector, als de overheid de woningmarkt niet op korte termijn hervormt. De onrendabele investeringen van corporaties zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. De investeringsruimte staat volgens Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onder druk door het gecombineerde effect van kabinetsmaatregelen, verhoogde bedrijfslasten, stijgende bouwkosten, oplopende grondprijzen, een op slot gedraaide woningmarkt en de economische crisis.

Woningbouw onder druk

De onrendabele investeringen voor de corporatiesector zijn in de periode 2002-2006 opgelopen van ongeveer 200 naar 800 miljoen euro per jaar. De afgelopen jaren zijn deze onrendabele investeringen verder gestegen door de invoering van de integrale vennootschapsbelasting en de sterk gestegen bouwkosten.

Door de stagnerende cash flow kunnen de corporaties minder gemakkelijk leningen aantrekken. De branchevereniging zegt dat corporaties in crisistijd extra scherp kijken naar hun bedrijfsvoering. Maar een efficiëntere bedrijfsvoering alleen is onvoldoende om de financiering van sociale huurwoningen overeind te houden. Uit cijfers van financieel toezichthouder CFV blijkt dat de solvabiliteit van corporaties de komende jaren terugloopt van 30 procent naar 20 procent.

De situatie op de woningmarkt is nijpend. En die wordt alleen maar nijpender als de economische crisis straks achter de rug is, stelt de nieuwe Aedes-voorzitter Marc Calon. Na de recessie zullen de stichtingskosten van een huurwoning versneld stijgen door de enorme inhaalvraag. Door de afnemende investeringskracht van corporaties komen volgens de branchevereniging de bouw van nieuwe woningen en daarmee de investeringen in stedelijke leefbaarheid onder grote druk te staan.

Reageer op dit artikel