nieuws

Steden minder kwetsbaar door beter gebruik water

Geen categorie

Stedelijk water kan prima worden gebruikt als energieleverancier, (drink)waterbron en om in te bouwen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Rutger de Graaf (TUD) die drie mogelijkheden analyseerde voor beter watermanagement. Doel is om stedelijke gebieden, waar oppervlaktewater steeds meer ruimte inneemt, minder kwetsbaar te maken op dit gebied.

Steden minder kwetsbaar door beter gebruik water

Oppervlaktewateren zijn geschikt als zonnecollector. Voor een toekomstige wijk in Heerhugowaard is dit idee uitgewerkt en getoetst voor ongeveer 2800 woningen. In de zomermaanden onttrekken pompen warmte aan het oppervlaktewater en slaan dit op in de bodem. In de winter wordt de warmte worden gebruikt. Volgens De Graaf neemt de CO2-uitstoot hierdoor met 60% af ten opzichte van een conventioneel systeem met CV-ketels. Met een terugverdientijd van tien jaar is het systeem bovendien economisch rendabel. Extra voordelen zijn dat de wijk niet afhankelijk is van energietransport en dat het oppervlaktewater in de zomer iets afkoelt. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit en vermindert bovendien de verwachte temperatuurstijging van het water en de stad door de klimaatverandering enigszins.

drijvend paviljoen Rotterdam Drijvend paviljoen Rotterdam

Drinkwater

Voor dezelfde wijk is de haalbaarheid onderzocht van een zelfvoorzienend watersysteem, inclusief drinkwater. Het blijkt technisch haalbaar om drinkwater te produceren uit lokaal oppervlaktewater, maar een volledig zelfvoorzienend systeem bleek niet te realiseren. Toch zou de jaarlijkse aanvoer van buiten de wijk in een droog jaar minder dan 5% bedragen. De kosten zijn wel aanzienlijk hoger dan bij conventionele watervoorziening.

De Graaf heeft tevens gekeken naar het gebruik van regenwater om de drinkwatervraag te reduceren. Als alle woningen van regenwatertanks worden voorzien, kan de reductie in watervraag volgens hem oplopen tot 27%. De kostenbesparing bedraagt 118 euro per huishouden per jaar.

drijvend paviljoen Rotterdam
Drijvend paviljoen Rotterdam

Drijvende steden

Het derde concept is het gebruik van stedelijk oppervlaktewater als bouwomgeving. Door de aanleg van grote percentages oppervlaktewater in nieuwbouwwijken, komt de gebiedsexploitatie onder druk te staan. Drijvend bouwen of ‘bouwen boven water’ biedt hier volgens De Graaf een oplossing. Tegelijk is drijvende bebouwing een flexibele methode die kansen biedt om wensen van bewoners te honoreren.

www.deltasync.nl

 

Reageer op dit artikel