nieuws

Randstad wordt stedelijke brei

Geen categorie

Bij ongewijzigd beleid zullen de Randstad en Twente aan elkaar vast groeien. Alleen een integraal ruimtelijk beleid kan deze ontwikkeling keren. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gisteren gepubliceerd rapport. Tussen 1996 en 2003 is in stadsrandzones per vierkante kilometer ruim 5 keer zoveel woonoppervlakte gerealiseerd als in het stedelijke gebied en bijna 14 keer zoveel als in het buitengebied. Het ruimtebeslag van bedrijven was in de stadsrandzone 8 keer zo groot als in de stad en 12 keer zo groot als in het buitengebied.

Randstad wordt stedelijke brei

De stadsrandzone trekt echter nauwelijks de aandacht van planners en ontwerpers. Wonen, werken en recreëren gelden als autonome opgaven. Daardoor laat de inrichting van het gebied veel te wensen over, aldus het PBL. Bedrijventerreinen liggen naast groene recreatiegebieden, de openbare ruimte in de stadsrandzones is niet aantrekkelijk voor het winkelende publiek en de grootschalige verkeersinfrastructuur belemmert de ontsluiting van groengebieden voor fietsers en voetgangers.

 randstad stedelijke brei google earth
Rotterdam en Den Haag zijn twee jaar geleden officieel aan elkaar vast gegroeid.

Twee jaar geleden groeiden Rotterdam en Den Haag officieel aan elkaar vast. De andere steden uit de Randstad zullen binnenkort volgen. Ook in Twente groeien de steden naar elkaar toe. Wel voltrekt de verstedelijking zich daar minder snel door de geringere ruimtedruk. In Brabant volgen de steden langgerekte, aaneengesloten patronen die de doorgaande infrastructuur volgen. Arnhem en Nijmegen klonteren samen met de kleinere randgemeenten. In Zuid-Limburg liggen verdere stedelijke uitbreidingen niet voor de hand vanwege de verwachte demografische krimp. Ook in Groningen en Drenthe is de verstedelijking niet sterk.

Reageer op dit artikel