nieuws

Krimpen met kwaliteit

Geen categorie

Het gezamenlijke actieplan waarmee Rijk, provincies en gemeenten de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp gaan aanpakken is vrijdag 27 november 2009 door minister Van der Laan en staatssecretaris Bijleveld openbaar gemaakt.

Krimpen met kwaliteit

 

 

 

In het zogeheten Interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’ stippelen Rijk, provincies en gemeenten uit hoe zij de gevolgen van krimp willen opvangen, maar ook de kansen die krimp biedt gaan verzilveren. De komende 30 jaar krijgt volgens de nieuwste prognoses zo’n 40 procent van de gemeenten met een daling van het aantal inwoners te maken. In sommige gemeenten met wel meer dan vijf procent. Zeker als ook het aantal huishoudens daalt kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de leefbaarheid omdat woningen leegstaan en voorzieningen verdwijnen.

Urgente regio’s

Het actieplan richt zich vooral op de meest urgente regio’s: Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen en Parkstad-Limburg. Deze gebieden kregen het afgelopen jaar van het kabinet speciale ondersteuning van een Topteam Krimp. In lijn met de adviezen van dit Topteam roept het actieplan gemeenten in krimpregio’s op om tijdig te onderkennen dat krimp onomkeerbaar is.

Bouwplannen

Het kabinet maakte eerder al bekend dat voor sloop en anders bouwen 31 miljoen euro beschikbaar komt voor Noordoost-Groningen en Parkstad Limburg. In ‘transformatieplannen’ gaan regio’s vastleggen hoe zij bouwplannen gaan saneren. Verder komen er experimenten om ervaring op te doen met de effecten die de ingrepen teweeg brengen.

Inkomsten

Anders dan in groeigemeenten het geval is, kunnen krimpgebieden nauwelijks of niet eigen inkomsten generen. Bij de verdeling van geld voor het grote stedenbeleid gaat minister Van der Laan de verdiencapaciteit vanaf 2014 een plek geven in de verdeelsleutel. Staatssecretaris Bijleveld start op korte termijn een experiment bij het gemeentefonds door bij de verdeling van de budgetten rekening te houden met de kosten die krimpgemeenten hebben. De staatssecretaris maakte tijdens de bijeenkomst bekend dat hierdoor zo’n 20 miljoen euro gaat verschuiven ten gunste van krimpgemeenten.

Reageer op dit artikel