nieuws

Hallo Bandoeng, hier Radio Kootwijk

Geen categorie

Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn en Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben ingestemd met het plan van Staatsbosbeheer voor het voormalige zendcomplex Radio Kootwijk op de Veluwe. Minister Verburg van LNV neemt als huidig eigenaar het definitieve besluit. Als zij instemt, vindt de overdracht naar verwachting in december 2009 plaats.

Hallo Bandoeng, hier Radio Kootwijk

 

Volgens het plan ‘Hallo Bandoeng, hier radio Kootwijk’ wordt het complex een plek waar zingeving, inspiratie en ontmoeting tussen mensen mogelijk is met rust en ruimte als attractie. Staatsbosbeheer denkt daarbij aan educatie, kunst en cultuuruitingen. Daarmee sluit het plan aan op de culturele activiteiten die er de laatste jaren al plaatsvinden. De ontwikkeling zal geleidelijk verlopen waarbij steeds gekeken wordt naar de functie, de natuur en de kansen op de markt. Het zendcomplex en het voormalige hotel worden gerestaureerd. Hiervoor zijn overheidssubsidies nodig.

Reageer op dit artikel