nieuws

Verslag workshop B2: Collectief en individueel

Geen categorie

Deze workshop nam, onder leiding van moderator Pierijn van der Putt, een filosofische wending. Het antwoord op de vraag hoe je omgaat met nabijheid en privacy, leidde bij spreker Wim van den Bergh tot het aanhalen van het boek ‘Schuim’van filosoof Peter Sloterdijk.

Verslag workshop B2: Collectief en individueel

Deze heeft het over een maatschappij waarin mensen los van elkaar samenleven. De grens tussen privé en openbaar is in deze constructie belangrijker, omdat de mens zich daar engageert met zijn omgeving.

Bart Verschaffel trakteerde zijn toehoorders op een overpeinzing van twee gedachtes. Ten eerste stelde hij dat nadenken over wonen niet hetzelfde is als nadenken over het huis als object. Het huis is niet iets dat alleen dient om in te wonen, waardoor de woning ook de plek is waar representatie plaatsvindt. Door de constatering dat de laatste jaren onder invloed van individualisme en sociale netwerken buitenshuis de woning steeds minder een plek van representatie wordt, is de vraag gerechtvaardigd wat huiselijkheid is. Een huis is een plek waar symbolische, want niet betaalde, arbeid plaatsvindt, zoals het zorgen voor familieleden, het doen van het huishouden, koken, wassen en dergelijke. Ook deze vormen van symbolische arbeid verdwijnen uit de huiselijke sfeer, waardoor je kunt stellen dat er weinig meer overblijft van het huis in de traditionele zin van het woord. Volgens Verschaffel is het huis als zodanig getransformeerd tot een hoofkwartier, een uitvergrote slaapkamer, een plek om te rusten en om vanuit te communiceren met de buitenwereld.

In het verlengde van deze ontwikkeling constateert Verschaffel dat je op het moment dat je huizen ontwerpt, moet ophouden het probleem van wonen op te lossen, omdat deze kwestie zich in andere sferen ophoudt. Deze stelling was prikkelend genoeg om te kunnen rekenen op de instemming van de aanwezige ontwerpers.

Reageer op dit artikel