nieuws

Verslag van de lezing Dick van Gameren tijdens congres Architectuur en Woningbouw

Geen categorie

Naar aanleiding van de titel van het rapport van de VROMraad, ‘Wonen in ruimte en tijd’, schetst Van Gameren in zijn lezing tijdens het jaarcongres van de Architect mogelijkheden voor een nieuwe aanpak van de woningbouwopgave. Volgens hem laat deze zich niet gelijk vertalen in bepaalde woningtypes, maar wijst deze vooral op het belang van de inrichting van de ruimte om de woningen heen.

Verslag van de lezing Dick van Gameren tijdens congres Architectuur en Woningbouw

Het Centraal Planbureau voorspelt de komende jaren een forse bevolkingsgroei in de westelijke steden van Nederland, terwijl in de rest van Nederland krimp is te verwachten. Tegelijkertijd signaleert de VROMraad drie trends in de woonopgave. Ten eerste worden woningen steeds vaker tijdelijk bewoond, bijvoorbeeld door tijdelijke werkkrachten uit het buitenland, en hebben steeds meer Nederlanders twee huizen. Verder is het steeds vaker mogelijk om in nieuwbouw gebruik te maken van diensten. Tenslotte ontwaart de VROMraad een toenemende behoefte aan wonen met gelijkgestemde bevolkingsgroepen.

Beukmaat

Bovenstaande ontwikkelingen komen volgens Dick van Gameren, architect en hoogleraar Architectuur en Wonigbouw aan de TU Delft, niet terug in de huidige aanpak van de woonopgave. Een inventarisatie van woningen in de huidige Vinex-wijken leert dat de huizen achter de gevel beschikken over dezelfde plattegronden als gevolg van gemaximaliseerde beukmaten. Bij tachtig procent van de woningen in deze wijken schommelt deze tussen de 5.10 en 5.40 meter. Binnen deze breedte is het niet mogelijk variatie aan te brengen.

In de visie van Van Gameren leveren neutrale grondgebonden woningen in hoge dichtheid, in combinatie met een specifieke invulling van het openbare gebied, een bijdrage aan de stedelijke structuur.

Nieuw jasje

Een belangrijke vraag die volgens Van Gameren door architecten en ontwikkelaars nog niet wordt geadresseerd, is hoe je een ontwerp maakt dat zijn kwaliteit behoudt naarmate de tijd vordert. Bij vrijwel alle naoorlogse wijken valt te constateren dat ze zich niet weten te ontwikkelen tot gewilde woonmilieus. Op dit moment is de aanpak van deze wijken uniform: sloop en nieuwbouw leveren omgevingen op die hetzelfde probleem verpakken in een nieuw jasje.

Een alternatief voor deze aanpak vormt de wijk Blackheath in Londen. Het Span Estate Project transformeerde dit landelijke gebied tot een woonmilieu met hoge dichtheid met behoud van het groene karakter.

Agenda voor de toekomst

Om onze benadering van de woonopgave te keren, vergelijkt van Gameren de huidige agenda met de agenda zoals die er volgens hem uit zou moeten zien. Terwijl tegenwoordig de meeste aandacht wordt besteedt aan de gevel en de minste aandacht uitgaat naar de openbare ruimte, zou in de toekomst, uitgaande van de technische mogelijkheden, de openbare ruimte bepalend moeten zijn voor de blokopzet van de woningen. Van daaruit zou de plattegrond moeten ontstaan, om tenslotte uit te komen bij het gevelontwerp.

Reageer op dit artikel