nieuws

Topinstituut voor hersenenonderzoek

Geen categorie

Wiegerinck Architectuur Stedenbouw heeft samen met Arup via een Europese aanbesteding de opdracht verworven een nieuw topinstituut voor hersenonderzoek te ontwerpen.

 Faculteit Psychology en Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM). Het ontwerp bestaat uit kantoren en laboratoria en een onderzoeksfaciliteit voor de vakgroep Cognitieve Neuroscience van de Faculteit Psychology en Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM). De kantoren en laboratoria zijn ondergebracht in een hoofdgebouw. In een daarnaast gelegen onderzoeksgebouw is ruimte gereserveerd voor hoogwaardige onderzoeksapparatuur. 

 Faculteit Psychology en Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM). Faculteit Psychology en Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM).

De vakgroep wil ruimte bieden aan onderzoeksgroepen en wil externe partijen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Daarom wordt in het hoofdgebouw ruimte geboden aan Meuroscience, de onderzoekers van de universiteit, en Neuropartner, facilitator voor startende bedrijven op het gebied van hersenonderzoek. 

 Faculteit Psychology en Neuroscience van de Universiteit Maastricht (UM).

De hele ontwikkeling maakt deel uit van het Masterplan voor Randwyck Noord ontworpen door O.M. Ungers/von Brandt. Het ontwerp gaat uit van een ensemble van gebouwen in een groen binnengebied. De gebouwen variëren in hoogte en in architectuur, maar tegelijkertijd vormen ze een samenhangend geheel. 

www.wiegerinck.nl
www.arup.nl

Reageer op dit artikel