nieuws

Korting op bureaubijdrage 2010

Geen categorie

Het BNA-bestuur besloot vorige week bij het bespreken van de Begroting 2010 een voorstel te doen voor een eenmalige korting voor leden op de bureaubijdrage voor 2010 van 10 procent. Verder worden de bedragen van de contributie en de bureaubijdragen niet verhoogd.

Nederlandse architectenbureaus beleven moeilijke tijden. De BNA deed dit jaar driemaal een peiling onder leden naar de gevolgen van de crisis. Deze zijn over het algemeen aanzienlijk.

Het BNA bureau is sinds begin 2009 bezig met bezuinigingen en kostenbewustzijn. Uitgangspunt daarbij is optimale dienstverlening aan de leden tegen de laagst mogelijke kosten. Daarbij zijn scherpe prioriteiten gesteld. Deze bezuinigingen lopen door in 2010.

De afgelopen jaren heeft de BNA enige reserve kunnen opbouwen. Deze wordt nu aangesproken om de eenmalige korting op de bureaubijdrage te financieren. Het bestuur komt hiermee tegemoet aan de vele signalen die werden ontvangen van de leden.

Deze korting en het niet verhogen van de contributie zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV op 11 december aanstaande.

Reageer op dit artikel