nieuws

Crisis biedt kansen

Geen categorie

Ondanks dat de crisis op de woning(bouw)markt volgend jaar waarschijnlijk haar dieptepunt zal bereiken, biedt de woningopgave voor architecten talloze kansen. Dit is de conclusie van het jaarcongres Architectuur en woningbouw, dat de Architect gisteren organiseerde in het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam.

Crisis biedt kansen

In het openingsdebat zetten acht deelnemers de stand van zaken op een rij. Woningbouw wordt volgens hen steeds meer een zaak van consumenten en zowel architecten als ontwikkelaars zullen de dialoog met hen aan moeten gaan, willen zij goed kunnen reageren op de enorme vraag die na de crisis op de markt af zal komen. Of verdichting daarvoor de oplossing is, werd betwist.

Nieuwe aanpak

De lezingen van architect en hoogleraar Dick van Gameren en de Britse architect Stephen Taylor gingen in op respectievelijk sociaal-culturele ontwikkelingen en de problematiek van verdichting. Van Gameren pleitte voor een nieuwe agenda in het woningontwerp waarin het ontwerpproces wordt omgekeerd: beginnen met de techniek, constructie en installaties en eindigen met de gevel. Ook gaf hij aan dat wonen met gelijkgestemden een belangrijke ontwikkeling is, die de sleutel kan zijn tot verbetering van de collectieve ruimte.
Taylor toonde aan de hand van voorbeelden in het East End van Londen hoe verdichting op een aantrekkelijke manier kan worden vormgegeven, door een subtiele wisselwerking tussen de woning en de straat. Daarbij vermijdt hij visueel spektakel, de gevels voegen zich in het straatbeeld.

Kansen en knelpunten

’s Middags werden diverse standpunten uitgediept in verschillende workshops, waardoor kansen en knelpunten bloot kwamen te liggen. Zo bleek in de workshop over renovatie en herbestemming dat bij gebrek aan competente opdrachtgevers met een lange adem, architecten de rol van stadsdokters naar zich toe kunnen trekken. De vraag naar duurzame woningen biedt architecten de mogelijkheid een meer integraal ontwerpproces op te starten, samen met ontwikkelaars en overheden. Bovendien kunnen architecten in renovatie-, herbestemmings- en technisch innovatieve opgaven weer echt gaan ontwerpen en het ambacht terugbrengen in het vak. Uit de workshops over Herstructurering en Differentiatie kwam de suggestie om, naar aanleiding van het project Le Medi in de Rotterdamse wijk Bospolder, nichemarkten op te zoeken en met klantenpanels te werken om echt uit te vinden wat de consument wil. In Le Medi is de woonomgeving sterk bij het ontwerp van de woning betrokken en levert daardoor een fraaie collectieve ruimte op.

Complexe uitdaging

Het congres werd afgesloten met een realistisch verhaal van Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw, over de woningmarkt en hoe deze vlot te trekken. In het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek ziet hij geen oplossing, wel in de aanpak van de verstopte sociale huurmarkt. Architecten en ontwikkelaars dienen zich te realiseren dat nu de voor de hand liggende locaties in Nederland zijn ingevuld, de moeilijker plekken overblijven en de overheden binnenkort kampen met bezuinigingen waarmee subsidieverstrekking lastig zal worden. Kortom: de opgave zal alleen maar complexer en daarmee uitdagender worden.

Reageer op dit artikel