nieuws

Architecten in zwaar weer

Geen categorie

Uit een onderzoek verricht in opdracht van de BNA blijkt dat door de gevolgen van de economische crisis bijna de helft van de architectenbureaus vreest voor het voortbestaan van hun bedrijf.

86 Procent van de Nederlandse architectenbureaus is geraakt door de gevolgen van de economische crisis. Bij 49 procent van de bureaus zijn de gevolgen zo ernstig dat de continuïteit van het bedrijf op de tocht staat. Ten opzichte van eind 2008 zijn de orderportefeuilles gemiddeld 43 procent geslonken. Dit voorjaar dacht een overgrote meerderheid van de architecten nog dat zij konden volstaan met het wegsturen van tijdelijke krachten. In toenemende mate moeten zij nu ook vast personeel ontslaan om het hoofd boven water te houden. Ten opzichte van april nemen 33 procent meer bedrijven hiertoe hun toevlucht.

Ook worden nu meer functies van projectleiders en ontwerpers geschrapt. De BNA weet dat een belangrijk deel van de huidige generatie architecten de branche verlaat. Hierdoor gaat een technische kennis en creatieve ervaring verloren. De bond noemt dit een enorm verlies voor “deze even toonaangevende als complexe branche in Nederland”. De BNA vindt het dan ook belangrijk dat de overheid geen bezuinigingen doorvoert op voor de woningmarkt cruciale zaken als de hypotheekrenteaftrek en gemeentebudgetten voor stedelijke vernieuwing. Daarnaast roept zij opdrachtgevers op om gebruik te maken van de huidige laagconjunctuur om projecten die even zijn uitgesteld, toch te starten.

Reageer op dit artikel