nieuws

75 miljoen voor gebiedontwikkeling

Geen categorie

De Ministerraad heeft 75 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Nota Ruimtebudget (NRb) voor de gebiedsontwikkeling rondom de A2, Brainport Avenue.

75 miljoen voor gebiedontwikkeling

De Brainport regio Zuidoost-Brabant is als kennisregio van grote economische betekenis voor Nederland. Dwars door deze regio loopt de snelweg A2, de Brainport Avenue . De Avenue omvat het gebied vanaf knooppunt Leenderheide tot en met Ekkersrijt. De regio (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, provincie en de gemeenten Best, Son en Breugel, Eindhoven, Veldhoven en Waalre) gaan de Brainport Avenue verder ontwikkelen.

Brainport Avenue

De plannen
Er wacht een enorme transformatie van het gebied Brainport Avenue waarmee, door de toekenning van de Rijksbijdrage, gestart kan worden. De start van de uitvoering van deze plannen staat gepland voor 2014.

Nota Ruimtebudget (NRb)
Om invulling te geven aan de gebiedsgerichte aanpak, zoals verwoord in de Nota Ruimte, heeft het kabinet het Nota Ruimtebudget ingesteld. Mede met dit budget worden integrale en duurzame gebiedsontwikkelingen van nationaal belang ten uitvoer gebracht. Tot en met 2014 is landelijk 1 miljard beschikbaar voor 23 geselecteerde projecten.

Reageer op dit artikel