nieuws

Zaha Hadid ontwerpt nieuw Havenhuis

Geen categorie

De toekomstige hoofdvestiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is vormgegeven door Zaha Hadid Architects. Het nieuwe Havenhuis komt op de plaats van het gebouw van de technische dienst aan kaai 63 en zal bijna vijfhonderd werknemers huisvesten.

De jury, bestaande uit de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf, koos het ontwerp van Zaha Hadid omdat dit project het huidige gebouw het meest in zijn waarde laat als monument en er een apart object wordt toegevoegd aan de site. Bovendien denken de opdrachtgever en zijn adviseurs dat een team als Zaha Hadid Architects in de realisatie een goede kwaliteit behaalt, zodat het gebouw als uithangbord kan fungeren voor het Havenbedrijf.

Hadid Opening.jpg    

Ontwerpvoorstel
Het ontwerpteam stelt een zeer dynamische architectuur voor die de dialoog aangaat met de Oosterweelverbinding: de Lange Wapperbrug wordt als decor gebruikt voor het nieuwe Havenhuis. Door zijn specifieke vormgeving, gevelarchitectuur en de hoogte tot 46 meter, is het nieuwe Havenhuis een iconisch gebouw dat zichtbaar zal zijn vanuit diverse invalshoeken. 

Het concept is een vrije interpretatie van een balkvormig volume dat wordt opgetild boven de bestaande brandweerkazerne en steunt op drie betonnen, sculpturale pijlers waarin de trappen en liften zijn verwerkt. Twee daarvan bevinden zich op de overdekte binnenplaats van de brandweerkazerne, de derde, bestaande uit een panoramische liftkoker, naast het externe steunpunt.

Het nieuwe volume is noord zuid georiënteerd en ligt evenwijdig aan het Kattendijkdok. De kop van het gebouw langs de zuidzijde is een raam naar de stad toe en geeft duidelijk het begin van het havengebied aan. De gevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken – al dan niet transparant of spiegelend. Deze roteren licht ten opzichte van elkaar, zodat de lichtinval een reflecterend spel geeft. De facetopbouw verwijst naar de diamantsector van Antwerpen.

Hadid Antwerpen-1.jpg    Hadid Antwerpen-2.jpg

De huidige brandweerkazerne wordt gevrijwaard van bebouwing rondom zodat de vier buitengevels volledig gerespecteerd blijven. De binnenplaats wordt ter hoogte van de tweede verdieping overdekt om een geklimatiseerde binnenruimte te creëren. Deze centrale inkomhal wordt beschouwd als een semipublieke ruimte met verschillende loketfuncties. Zo worden de balies (personeelsdienst, havenkapiteindienst, stedenbouwkundige vergunningen en milieu, havenrechten) geïntegreerd in de poorten van de binnengevels. 

Een hellend vlak verbindt een ondergrondse lobby met de overdekte binnenplaats. De toegang tot de ondergrondse parking maakt zo een belangrijk aspect uit van het totaalconcept. De laad- en loszone en afvalbehandeling zijn voorzien in de ondergrondse parkeergarage. De parkeergarage biedt plaats aan zowat 300 wagens en bestaat uit één ondergrondse bouwlaag. Het ontwerp van het plein kan zo uitgewerkt worden dat daglicht binnenvalt.

Hadid Antwerpen-4.jpg

De landschapskantoren zijn zeer open opgevat, wat de werknemers een zeer ruimtelijke ervaring geeft met doorzicht langs de verschillende gevels. De integratie van kleine vergaderhoeken en afzonderlijke studiewerkplekken in het landschapskantoor zijn mogelijk binnen het concept.

Reageer op dit artikel