nieuws

Gemeente volgt uitspraak gerechtshof Bibliotheek++

Geen categorie

De oorspronkelijke jury van de architectenselectie voor de Bibliotheek++ komt opnieuw bij elkaar. Zij gaat de beoordelingen van de visies van de architectenbureaus (neergelegd in het juryverslag) helder gemotiveerd in cijfers uitdrukken.

Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht geeft met dit besluit gevolg aan de uitspraak van de rechter van 4 augustus. De juryleden hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn om de uitspraak van de rechter uit te voeren.

Het ontwerp van Rapp+Rapp

De jury zal zo snel mogelijk bij elkaar komen om hun eerder gemaakte ‘plussen en minnen-lijst’ om te zetten in cijfers. Op basis hiervan besluit het college over de voorlopige gunning. Vervolgens is er een beroepsperiode van 15 dagen voor de zeven architectenbureaus. Bij geen beroep volgt verificatie met bureau waaraan de opdracht voorlopig gegund is. Daarna besluit BenW begin november over de definitieve gunning.

Het ontwerp van VMX

Oorspronkelijke jury
De oorspronkelijke jury bestaat uit: Bob van Reeth (voormalig Rijksbouwmeester van Vlaanderen, tevens voorzitter), wethouder Harm Janssen, Michelle Provoost (architectuurhistoricus), Bert Dirrix (stedenbouwkundige), Edwin Oostmeijer (projectontwikkelaar), Hans van Soelen (directeur Bibliotheek Utrecht) en Henk Camping (directeur Artplex). 

Terugblik 
Op 17 juli 2008 werd Rapp+Rapp gepresenteerd als architect van de nieuwe Bibliotheek++. Op 19 augustus bleek dat bij de verwerking van de scores op de wegingsfactoren een fout was gemaakt. Hierdoor waren de nummers 1 en 2 in verkeerde volgorde gepresenteerd. In plaats van Rapp en Rapp had bureau VMX de betere totaalscore. De gemeente moest de voorlopige gunning herzien. 
Rapp+ Rapp spande hierop een kort geding aan tegen de gemeente Utrecht. De rechter deed hierover op 9 januari 2009 uitspraak. De rechter vond dat de puntenwaardering van de jury onzorgvuldig had plaatsgevonden. Een nieuwe jury moest de ingediende visies voor de nieuwe Bibliotheek++ opnieuw beoordelen. De gemeente heeft daarom een nieuwe jury samengesteld.
Rapp+Rapp heeft hierop vervolgens hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof Amsterdam deed op 6 augustus 2009 uitspraak en bepaalde dat de oorspronkelijke jury haar reeds gegeven beoordelingen opnieuw in cijfermatige waarderingen moet uitdrukken. Het gerechtshof heeft hiermee de uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd.

Reageer op dit artikel