nieuws

Reddingsplan voor jonge architecten

Geen categorie

Om te voorkomen dat er een verloren generatie in de Nederlandse architectuur ontstaat is afgelopen vrijdag door Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het reddingsplan ‘Nederland wordt anders’ voor jonge architecten gelanceerd. Een van de onderdelen is een ‘onderzoekslab’ waarin tweehonderd architecten met behoud van uitkering kunnen werken.

Volgens Guido Wallagh, projectleider van het reddingsplan dreigt veel jong ontwerptalent verloren te gaan. “Niet alleen hebben veel architectenbureaus korte contracten niet verlengd, maar ook vaste ontwerpers worden ontslagen. Van de 15.000 arbeidsplaatsen in de architectenbranche zijn er nog 10.000 over. En de klappen bij bureaus voor landschapsarchitectuur en stedebouw moeten nog komen.”

Het reddingsplan voor jonge architecten is het resultaat van samenwerking tussen het College van Rijksadviseurs, waar de Rijksbouwmeester deel van uitmaakt,   de NEPROM (vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars), Aedes (koepelorganisaties van woningverenigingen) en een aantal Nederlandse gemeenten. Behalve in het onderzoekslab, dat in september 2009 moet beginnen, voorziet het plan in vijf ‘ontwikkelprojecten voor binnenstedelijk bouwen’ (NEPROM) en studies naar nieuwe woningtypes voor bijvoorbeeld starters (Aedes). Ook wordt de traditie voor prijsvragen en meervoudige opdrachten nieuw leven ingeblazen. 

In het onderzoekslab gaan tweehonderd architecten zich buigen over prangende kwesties als de krimp van steden in sommige Nederlandse regio’s en de herbestemming van leegstaande kantoren en industrieel erfgoed. 

De onderzoeken mogen niet concurreren met de opdrachten die op deze gebieden naar architectenbureaus gaan. Het reddingsplan is evenmin bedoeld als werkverschaffing. Daar is het, volgens Wallagh, met een voorlopig budget van 700.000 euro, afkomstig van de vier deelnemers, “ook veel te bescheiden voor.”

Reageer op dit artikel