nieuws

Personalia – Paul Dielissen benoemd tot directeur AM Energy

Geen categorie

Met ingang van 1 juli is Paul Dielissen benoemd tot directeur AM Energy bij AM. Met deze aanstelling zet de gebiedsontwikkelaar verder in op de ontwikkeling en toepassing van duurzame energieconcepten in haar projecten. Het toepassen van duurzame energie op gebouw- en gebiedsniveau is een van de pijlers in de duurzaamheidstrategie van AM.

AM heeft zich onlangs gecommitteerd om in al haar ontwikkelingen duurzaamheid integraal tot uitvoering te brengen. De eerste resultaten van dit beleid, onder aanvoering van Louis Hiddes, zijn inmiddels zichtbaar. Hiddes richt zich voornamelijk op de beleidsmatige aspecten van het vakgebied, nieuwe innovatieve ontwikkelingen en de relatie met Rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden. Dielissen gaat leiding geven aan het expert centre, dat zich volledig toelegt op de toepassing en uitvoering van duurzame energieconcepten.

Hiervoor werkte Paul Dielissen bij Cofier. Hier was hij als hoofd projectmanagement en lid van het managementteam verantwoordelijk voor de kwaliteit, realisatie en financiën van diverse ontwikkelingsopgaven. Daarvoor was hij werkzaam bij WonenBreburg. In 2002 ontving hij de Positieve Energie Prijs voor energiebesparing in woningen. 

www.am.nl

Reageer op dit artikel