nieuws

WenR-Vernieuwingsproces bouw wordt verbreed

Geen categorie

De bouw staat voor de immense uitdaging zich om te vormen tot een innovatieve, pro-actieve, klantgerichte en duurzaam ondernemende bedrijfstak, waarin mensen met plezier werken en zich kunnen ontplooien. Dit vereist veranderingen in cultuur en gedrag, de organisatie van het bouwproces en de manier van samenwerken.

“Samen Bouwen, Samen Innoveren”. Zo heet het breed opgezette kennisoverdrachtproject om procesinnovatie binnen de bouwsector uit te dragen. Bouwend Nederland, de Regieraad Bouw, PSIBouw en SBR hebben de handen ineen geslagen om zoveel mogelijk bedrijven ervan bewust te maken wat vernieuwingen voor hen kunnen betekenen en hoe deze vernieuwingen bijdragen aan een beter functionerende bedrijfstak bouw.

De komende drie jaar worden door het hele land regionale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten richten zich op alle betrokkenen in de bouwketen: architecten, ingenieurs, bouwers, gespecialiseerde aannemers, installateurs, afbouwers, schilders en toeleveranciers. 

In het eerste jaar komen er acht vernieuwingsthema’s aan de orde. Bouwen is teamwork, Conceptueel Bouwen, Bouwen is vooruitzien, Haal het beste uit de bouw, Klimaatneutraal bouwen, Co-makership/samenwerken met 3D, Modern ondernemerschap in de bouw en Toekomst van de bouw. Het programma met data en locaties van de bijeenkomsten zal te vinden zijn op de websites www.bouwlokalen.nl en www.debouwvernieuwt.nl

Reageer op dit artikel