nieuws

Funderingsloos geluidsscherm

Geen categorie

De slappe Nederlandse bodem vormt het belangrijkste probleem bij het bouwen van geluidsschermen. Niet alleen zijn lange heipalen nodig om de constructie stabiel te maken, ook leidt de onvoorspelbaarheid van de grond geregeld tot verzakkingen.

Funderingsloos geluidsscherm

Deze problemen waren voor ontwerpbureau ipv Delft, Pieters Bouwtechniek en Holland Scherm aanleiding om een nieuw, funderingsloos systeem voor geluidsschermen te ontwerpen. Omdat voor het scherm geen heiwerk nodig is, zijn de kosten lager en is de bouwtijd korter dan bij de gebruikelijke geluidsschermen.

Een betonnen plaat dient als fundering. Deze lintbalken overbruggen lokale verzakkingen. Het systeem is flexibel genoeg om ook grotere, globale zettingen op te vangen. Op de plaat, die ongeveer een meter onder de grond ligt, staan om de vier meter staanders waaraan glazen schermpanelen van 4 bij 1 meter worden bevestigd. De bevestiging is zodanig ontworpen dat de panelen kunnen meebewegen met globale zettingen van de grond. De hoek waaronder de platen zijn bevestigd zorgen voor een gunstige geluidsreflectie. Een betonnen plint die zo’n tien centimeter onder het maaiveld begint vormt een geluiddichte aansluiting van het scherm op de ondergrond. Tegelijkertijd beschermt deze plint het scherm tegen beschadiging. Het scherm is in verschillende varianten verkrijgbaar. 

www.ipvdelft.nl

Reageer op dit artikel