nieuws

Recyclingsysteem voor kunststof gevels ontziet milieu

Geen categorie

Het recyclingsysteem dat de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) een jaar geleden in gebruik nam, blijkt effectief. Er valt een verdubbeling van de hoeveelheid gerecycled materiaal te zien ten opzichte van de jaren daarvoor. Hierdoor wordt het milieu minder belast.

Het systeem is op een zodanige wijze georganiseerd dat het economisch rendabel is om de kunststof elementen te recycleren. Het kwam tot stand op basis van afspraken tussen de professionele recyclingindustrie en de VKG. De aangesloten kozijnproducenten fungeren als inzamelpunt voor oude kunststof kozijnen. Wanneer deze niet verontreinigd blijken en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, worden deze zonder kosten ingenomen. 

Samen met het PVC-productieafval worden deze oude kozijnen periodiek door de aangesloten recyclingbedrijven opgehaald en gerecycled. Het systeem heeft een landelijke dekking en staat open voor zowel professionele als particuliere partijen. Wanneer transport van een project terug naar het terrein van de VKG-kozijnproducent te omslachtig is of te kostbaar wordt, voorziet het VKG recyclingsysteem in een tijdelijk inzamelpunt, bijvoorbeeld containers op de bouwlocatie. 

www.vkgkozijn.nl 

Reageer op dit artikel