nieuws

Randstad 2040: Naar een duurzame en concurrerende Europese topregio

Geen categorie

Om er voor te zorgen dat de Randstad in 2040 een aantrekkelijke plek is om te wonen en te werken voor mensen met uiteenlopende leefstijlen, is het kabinet bezig met het ontwikkelen van een visie voor 2040.

Het kabinet heeft grote plannen voor de Randstad in 2040. Het moet een gebied zijn waar mensen graag zijn, waar voldoende werk is, waar aantrekkelijke woningen staan en waar voldoende mogelijkheden voor ontspanning zijn. De Randstad moet in 2040 goed bereikbaar zijn en bestand tegen veranderingen in het klimaat, die leiden tot zeespiegelstijging, hogere rivierstanden en perioden van droogte. De realisatie hiervan is niet alleen een zaak voor de overheid, maar ook van bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De minister van VROM, namens het kabinet, en de betrokken decentrale bestuurders willen samen met deze belanghebbenden een visie voor de Randstad opstellen, waarin de koers voor de lange termijn wordt uitgestippeld. 

Meer informatie over deze actie is te vinden op: http://doemee.vrom.nl/randstad2040  

Reageer op dit artikel