nieuws

Kracht + vorm

Geen categorie

Bouwen met Staal heeft het boek ‘Kracht + vorm’ uitgebracht. Het boek behandelt de constructies van bouwwerken als inleiding tot het vakgebied van het constructief ontwerpen. Het is bestemd voor studenten in het eerste jaar van de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde van universiteiten, hogescholen en academies van bouwkunst.

In een aantal oriënterende hoofdstukken maakt de student kennis met de bouwwerken van de civiele techniek (met name gebouwen en bruggen) en met de constructies die daarbij horen met hun typen, begrippen en benamingen. Ook de hoofdstukken over constructies in staal, beton, hout en steen zijn bedoeld als kennismaking. De tekst maakt zichtbaar hoe constructies verschillen, afhankelijk van het gebruikte materiaal.

De essenties van het construeren komen naar voren in de hoofdstukken over belastingen op gebouwen, krachten in constructies, stabiliteit, vormveranderingen en veiligheid. Enerzijds schetst dit boek de breedte van het gebied van het construeren en de context waarin dit plaatsvindt. Anderzijds is gestreefd naar beknoptheid, waardoor essentiële kennis niet wordt ondergesneeuwd door bijzaken.
‘Kracht + vorm’ bevat tekeningen en foto’s die de aard van het vakgebied illustreren: het construeren, waarin het visuele aspect een belangrijke rol speelt.
De auteur – prof.ir. J. Oosterhoff – was oprichter en directeur van adviesbureau ABT. Tevens was hij hoogleraar Draagconstructies aan de Technische Universiteit Delft.

www.bouwenmetstaal.nl

Reageer op dit artikel