nieuws

Energiezuinige gebouwen

Geen categorie

De Europese Commissie gaat de regels voor energie efficiënte gebouwen de komende tijd aanscherpen. Dat meldt vandaag het Financiële Dagblad dat vooraf inzage kreeg in voorstellen die aanstaande donderdag zullen worden gepresenteerd.

Alle bestaande woningen en kantoren moeten bij een ingrijpende verbouwing aan deze standaarden gaan voldoen. Dat geldt dan ook voor alle nieuwbouw; de huidige ondergrens van 1.000 m2 komt hierbij te vervallen. Door de strengere regels denkt de commissie in 2020 vijf tot zes procent op de totale energieconsumptie te besparen. Dat komt neer op een verlaging van de uitstoot van broeikasgas in dat jaar met 160 tot 210 miljoen ton. 
Tegenover de vereiste investeringen van 8 miljard becijfert de Commissie een opbrengst van 25 miljard aan besparingen en 280.000 tot 450.000 nieuwe banen. 

Volgens de plannen zijn het de lidstaten die opdrachtgevers moeten gaan bewegen tot energiebesparende maatregelen, zoals zonnecellen, stadsverwarming en energiepompen. Ook gaat de Commissie een richtsnoer invoeren om de energieprestatie van een pand te berekenen.

Reageer op dit artikel