nieuws

Techniek – Kruipruimteloos bouwen

Geen categorie

Tesar is een methode om kruipruimteloos te bouwen met Argexkorrels.

Techniek – Kruipruimteloos bouwen

Deze milieuvriendelijke kleikorrels zijn waterinfiltrerend en isolerend. Een woning zonder kruipruimte heeft genoeg aan een ontwatering van ongeveer 0,5 meter. Het systeem is luchtdicht, er ontstaat geen vochttransport naar de leefruimte en de akoestische prestatie neemt toe. Kruipruimtevrij bouwen is mogelijk voor funderingen op staal en paalfunderingen en wordt uitgevoerd met een vrij dragende betonvloer. De kosten liggen lager dan het bouwen met kruipruimte. 

www.tesar.nl

Reageer op dit artikel