nieuws

Wet- en regelgeving – Normontwerp voor vezelplaten gepubliceerd

Geen categorie

De Europese productnorm voor vezelplaten wordt herzien. Belanghebbenden kunnen tot 10 november 2008 commentaar op het ontwerp indienen.

De norm ‘NEN-EN 316 Ontw. Vezelplaten – Definitie, classificatie en aanduidingen’ gaat over vezelplaten met een nominale dikte van 1,5 mm of meer. De binding is tot stand gekomen door vervilting van de lignocellulosevezels onder invloed van warmte en/of druk of door toevoeging van een bindmiddel. In vergelijking met de norm uit 1999 is vooral het gedeelte over platen vervaardigd volgens het droge procedé (Medium Density Fibreboard, MDF) aangepast. 

www.nen.nl

Reageer op dit artikel