nieuws

Project – Groen licht voor uitbreiding 14e Montessorischool

Geen categorie

De leerlingen en leraren hebben er een tijdje op moeten wachten, maar nu is het besluit dan toch genomen: de uitbreiding van hun school in de Amsterdamse Jordaan gaat definitief door.

De stadsdeelraad heeft ingestemd met het voorstel om de 14e Montessorischool aan de Elandsstraat 99 op te toppen met vier lokalen. De locatie Elandsstraat 101 wordt herontwikkeld voor een gymnastieklokaal, twee extra klaslokalen, ruimte voor naschoolse opvang en ruimte voor de speeltuinvereniging Ons Genoegen. 

De school kampte al enige tijd met ruimtegebrek, bovendien wil zij uitgroeien tot een kindercampus met een goed georganiseerde kinderopvang. Daarom diende de medezeggenschapsraad vorig jaar een burgerinitiatief in bij de deelraad om de problemen op te lossen. Met alle betrokken partijen is vervolgens een plan uitgewerkt dat voor iedereen wenselijk en werkbaar is.

Na de zomer gaat de projectgroep waarin alle betrokken partijen deelnemen de plannen nader uitwerken. 

Het optoppen van het schoolgebouw moet begin volgend jaar zij beslag krijgen, zodat bij aanvang van het schooljaar 2009/2010 de leerlingen de nieuwe lokalen kunnen betrekken. Daarna volgt de herontwikkeling van de locatie Elandsstraat 101, het huidige onderkomen van Ons Genoegen.

www.centrum.amsterdam.nl

Reageer op dit artikel