nieuws

Techniek – Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en brede scholen

Geen categorie

Hevo introduceert in maart 2008 de ‘Kwaliteitsrichtlijn huisvesting Primair Onderwijs en brede scholen’. Hierin wordt de kwaliteit omschreven waaraan een brede school moet voldoen. Rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs, veranderende eisen aan schoolgebouwen en de complexiteit die het huisvestingsproces van brede scholen met zich meebrengt.

Omdat er tegenwoordig steeds minder vaak voor wordt gekozen een gebouw neer te zetten voor gebruik door één school, is het belangrijk te focussen op samenwerking en het clusteren van voorzieningen in een bredeschoolconcept. 

Het huisvestingsproces van brede scholen kenmerkt zich door de complexiteit van de initiatief- en definitiefase. Het is aan te raden vraagstukken ten aanzien van beheer en exploitatie, eigendom en financiën en het wel of niet samenwerken te bespreken voordat het programma van eisen wordt vastgesteld. De BeSeF-methode, ontwikkeld door Hevo, benadrukt de samenhang tussen Beheer, Exploitatie, Samenwerking, Eigendom en Financiën in relatie tot het ruimteprogramma. In de Kwaliteitsrichtlijn is een apart hoofdstuk gewijd aan de implementatie van deze aspecten in het programma van eisen.

De Kwaliteitsrichtlijn is getoetst door een aantal direct betrokkenen bij scholenbouw en bevat een uitleg van technische termen en afkortingen en een uitgebreide beschrijving van hoe een bouwproces in elkaar zit. Het is ook leesbaar voor ‘niet-techneuten’. Rondom de introductie van de Kwaliteitsrichtlijn organiseert Hevo op 27 mei 2008 en 5 juni 2008 twee miniconferenties. 

www.hevo.nl

Reageer op dit artikel