nieuws

Richtlijn voor aanpak van onveilige gevels

Geen categorie

Om problemen met gevels en glazen overkappingen te voorkomen, gaat SBR samen met een aantal stakeholders een richtlijn uitbrengen. De aanleiding voor deze richtlijn is de uitkomst van een VROM-Inspectierapport dat in november is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gemeenten moeten eigenaren van oude gebouwen aansporen om de veiligheid van hun gevels te onderzoeken. Vooral bij flats met gemetselde gevels en hoogbouw van voor 1980 kan de gevel bezwijken. Dit schreef VROM-Inspectie in het rapport dat minister Vogelaar op 5 november 2007 aan de Kamer heeft gestuurd.

VROM-Inspectie roept gemeenten op om gebouweigenaren gevaarlijke gevels te laten renoveren. Gemeenten moeten er wettelijk op toezien dat gebouwen veilig zijn. In 2006 onderzocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de veiligheid van gevelbekleding na een aantal incidenten. Zo vielen in mei 2005 zware gevelplaten van het Hilton hotel in Rotterdam. In juli 2006 stortte een glasplaat uit het dak van een winkelcentrum in Leidschendam.

De VROM-Inspectie onderzocht 18 incidenten om meer inzicht te krijgen en concrete maatregelen op te kunnen stellen om de veiligheid te verbeteren. Volgens het rapport zijn de oorzaken van de incidenten divers. Nieuwe gebouwen met onveilige gevels blijken vaak onzorgvuldig ontworpen of de bouw ervan is gebrekkig uitgevoerd. Ook zijn niet de meest veilige materialen toegepast. Bij incidenten met oudere gebouwen bleken de gevels vaak aan het eind van hun levensduur.

”Via het opstellen van een richtlijn krijgen de stakeholders de kans om collectief en op efficiënte wijze de door VROM Inspectie geconstateerde gebreken aan te pakken”, aldus SBR. 

www.sbr.nl

Reageer op dit artikel