nieuws

Federatie welstand stimuleert kwaliteit snelwegzone

Geen categorie

De Federatie Welstand stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor gemeenten om hun kwaliteitsbeleid uit te breiden met een specifieke paragraaf over snelwegzones. De bijdrage wordt verstrekt in het kader van het project ‘Routeontwerp’ voor gemeenten langs de A2, A4, A12 en A27.

De stimuleringsbijdrage van de Federatie Welstand is bedoeld voor een uitbreiding van de gemeentelijke welstandsnota met een speciale gebiedsparagraaf over de snelweg en zijn omgeving. Daarin moet aandacht worden geschonken aan de manier waarop de gemeente zich presenteert aan de weggebruiker en de invloed die de weg heeft op de kwaliteit van de gemeente. Verder worden in de paragraaf de ontwerpprincipes opgenomen voor de gebouwde elementen van de snelweg. Op die manier ontstaat er een toetsingskader waarmee de welstandscommissie de kwaliteit van de bouwwerken op en langs de snelweg kan beoordelen. 

De stimuleringsregeling is opengesteld op 1 januari 2008 en loopt tot 30 september 2008. Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen van 750 euro per kilometer snelweg. De bijdrage is gemaximeerd op 30% van de kosten van het opstellen van de welstandsparagraaf. Er is een budget beschikbaar van 50.000 euro. 

www.fw.nl

Reageer op dit artikel