nieuws

Personalia – Nieuwe woningbouwregisseur in Eindhoven

Geen categorie

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft op 10 september Ollie Olsthoorn benoemd tot nieuwe woningbouwregisseur. Hij is daarmee de opvolger van Peter Smetsers De benoeming geldt voor de periode tot 1 juli 2008, met een mogelijke verlenging tot 1 januari 2009.

In 2004 heeft het SRE afspraken gemaakt met het Ministerie van VROM over het aantal te bouwen woningen in de periode 2005 tot 2010. De woningbouwregisseur heeft als taak om gemeenten bij dit proces te ondersteunen. Olsthoorn gaat de komende periode de bouwprocessen van gemeenten volgen en hun bouwplannen monitoren. Verder adviseert hij gemeenten, VROM, Provincie en het SRE over mogelijkheden tot versnelling van woningbouwprojecten. Het signaleren van kansen, bevordering van deskundigheid en het organiseren van kennisdeling door partijen bij elkaar te brengen, spelen in zijn functie een belangrijke rol.

www.sre.nl

Reageer op dit artikel