nieuws

Oplevering – Nieuw onderkomen voor het Stedelijk Gymnasium in Arnhem

Geen categorie

Een gemeentelijke monument aan de Thorbeckestraat is het nieuwe onderkomen van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Op 14 september verricht burgemeester Pauline Krikke de officiële opening. De restauratie naar ontwerp van Broekbakema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeentelijke dienst monumentenzorg. Het resultaat is een onderwijsgebouw dat geheel is aangepast aan het moderne onderwijs.

Oplevering – Nieuw onderkomen voor het Stedelijk Gymnasium in Arnhem

De groei van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) maakte verhuizing noodzakelijk. Het schoolgebouw van het voormalige Thorbecke College bood in principe een goed alternatief onderkomen, maar diende wel te worden aangepast aan de moderne eisen. 

Het centrale deel van het gebouw bestaat uit gangen met leslokalen en twee trappenhuizen. Dwars hierop staan vleugels met lokalen, een aula en een gymlokaal.

Het onderwijsconcept van de school met circa negenhonderd leerlingen gaat uit van ‘vakdomeinen’. Elk domein omvat een open werkruimte en instructieruimtes, deze zijn ingepast in de vleugels. Door de toevoeging van een traverse, een drie verdiepingen hoge verbinding tussen de twee trappenhuizen buiten de domeinen, zijn deze ruimtes vrij van doorgaand verkeer. De traverse vormt samen met de voormalige fietsenstalling in het souterrain, het hart van de school. 

De uitbreidingen zijn terughoudend in materiaalgebruik, zoals de glasgevel van de traverse, of zoeken aansluiting bij het bestaande door het overnemen van een gevelritme. 

In het interieur zijn wel duidelijke contrasten gezocht tussen oud en nieuw door eigentijdse kleuren en meubilair. Maar in bepaalde delen wordt het oorspronkelijk jaren vijftig interieur in ere gehouden. Daglicht komt tot diep in het gebouw, dit is behouden gebleven dankzij een uitgekiende slanke constructie van de traverse, de glazen gevel en het daklicht.

De buitenruimte is heringericht en meer betrokken bij de aangrenzende lesruimtes.

Bij de restauratie zijn de nieuwste glastechnieken toegepast, de slanke stalen puiten zijn behouden en het oorspronkelijke beeld is gehandhaafd.

www.broekbakema.nl

Reageer op dit artikel