nieuws

WenR – Versneld langs bouw- en woningtoezicht

Geen categorie

Minister Vogelaar (Wonen) komt binnenkort met een landelijke regeling die de afgifte van bouwvergunningen moet versnellen. Kern van de regeling is dat gemeenten de beoordeling van bouwaanvragen overlaten aan gespecialiseerde en gecertificeerde bureaus.

De nieuwe regeling, die in principe moet gaan gelden voor alle bouwaanvragen, heeft voorlopig nog geen verplichtend karakter. Gemeenten behouden zich het recht voor bouwaanvragen zelf te beoordelen, ook al zijn ingediende plannen goedgekeurd door een gecertificeerd bureau. Het departement gaat onderzoeken of de uitbesteding aan gecertificeerde bureaus ook verplicht moet worden gesteld.

Bouwend Nederland reageert verheugd over de komst van de landelijke regeling. “De beoordeling van de bouwaanvragen door de gemeenten is nu een van de vertragende factoren vergunningverlening, aldus woordvoerder Hubert Heutink. “Veel gemeenten hebben er problemen mee. Door het uit te besteden aan gespecialiseerde bureaus winnen we tijd. Dit is van belang voor alle partijen die bij de bouw betrokken zijn.”
De bouwers hebben jarenlang achter de schermen met de overheid gesproken over de mogelijkheid van een “keurmerk” voor de bouwplantoetsing om zodoende het vergunningenproces te versnellen. De bouwers hopen dat gemeenten snel aan de slag gaan met de nieuwe werkwijze zodat er ook echt tijdwinst wordt behaald. 
Diverse gemeenten zijn vooruitlopend op eventuele initiatieven van het Rijk al zelf gaan pionieren met een versoepelde en versnelde afgifte van bouwvergunningen. Zo ging Boekel aan de slag met een eigen keurmerk voor architecten. De gemeente werd hiervoor door VROM op de vingers getikt omdat de regeling niet objectief en transparant zou zijn. 

De nieuwe regeling wordt 25 september tijdens een lustrumcongres over het Bouwbesluit gepresenteerd. Het is de bedoeling dat er tijdens dat congres een convenant wordt ondertekend door het ministerie met Bouwend Nederland en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht. 

Bron: Cobouw

Reageer op dit artikel