nieuws

Van drummer tot adviseur rijksbouwmeester

Geen categorie

Vanaf 1 oktober gaat Allard Jolles werken als senior beleidsadviseur bij atelier Rijksbouwmeester in Den Haag. Hij gaat deel uit maken van de staf van het atelier en de Rijksbouwmeester en het college van Rijksadviseurs adviseren op het gebied van architectuurbeleid en de stedebouwkundige inpassing van rijksgebouwen.

Na zijn studie Architectuurgeschiedenis aan de UvA heeft Jolles bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam gewerkt. Hier heeft hij zich zestien jaar lang intensief beziggehouden met stedebouw, planologie en aanverwante disciplines. Hij was onder meer werkzaam als hoofd- en eindredacteur van Plan Amsterdam, perswoordvoerder en coördinator vakontwikkeling. De laatste jaren was hij als hoofdplanoloog en projectleider betrokken bij de planvorming van de Westelijke IJ-oevers.

Naast zijn werk voor de DRO, is Jolles bekend als auteur, liefhebber van popmuziek en begenadigd drummer. Sinds 2005 is hij als redacteur verbonden aan het Architectuur Jaarboek van NAi Uitgevers. 

www.rijksbouwmeester.nl

Reageer op dit artikel