nieuws

Uitstel nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Geen categorie

De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2008. Hiermee komt minister Cramer van VROM tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer om in september het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening te bespreken. Dat heeft het ministerie van VROM bekendgemaakt.

Door het uistel 2008 is het mogelijk om het nieuwe stelsel van Wro, Grondexploitatiewet, Invoeringswet Wro en Bro op hetzelfde moment in te voeren. De Grondexploitatiewet is van toepassing op de ontwikkeling van bouwlocaties. De wet vormt de onderbouwing voor contracten tussen de gemeente en de marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling en kwaliteitseisen. Het wetsvoorstel biedt daarnaast de mogelijkheid om gronden aan te wijzen voor sociale woningbouw en vrije kavels. 

Minister Cramer heeft aangekondigd dat ze ruimere mogelijkheden voor verevening wil. Terwijl gebiedsontwikkeling en herstructurering vaak geld te kort komen, vooral voor sociale woningbouw en groen en recreatie, leveren uitleglocaties juist veel geld op. De minister laat nu onderzoeken hoe de laatste een bijdrage kunnen leveren aan de eerste.

Reageer op dit artikel