nieuws

Project – Woningbouw in Andel

Geen categorie

In het dorp Andel is de afgelopen jaren nauwelijks gebouwd. Die achterstand wil het college van burgemeester en wethouders de komende tijd inhalen.

Er liggen inmiddels twee plannen op tafel. Het eerste plan betreft een uitbreiding en vernieuwing van woonzorgcentrum De Notenhoff, eigendom van de stichting Pro Seniore. Het huidige zorgcentrum moet plaats maken voor een zorgboerderij, een woonzorgcomplex en ruim veertig woningen, waarvan de helft is bestemd voor senioren. Het plan wordt in fases uitgevoerd.

Het tweede plan is de ontwikkeling van de Bronkhorst, de uitbreidingwijk voor Andel. Het maakt onderdeel uit van een regionaal uitbreidingsplan waarin Woudrichem samenwerkt met buurtgemeenten Werkendam en Aalburg. Samen bouwen ze tot 2015 zo’n 2800 woningen. 

Wethouder M. Röell, Woonservice Meander en Stichting Pro Seniore lichten eind september de projecten toe in ‘t Buitenhoff in Andel. Ook wordt het toekomstbeeld voor nieuwbouw in Woudrichem tot 2030 geschetst. 

Bron: Algemeen Dagblad

Reageer op dit artikel