nieuws

Project – Nieuw leven voor de Vijzelhof

Geen categorie

Het voormalige kantoorpand de ‘Vijzelhof’ aan de Noorderstraat 6-42 in Amsterdam wordt verbouwd en gaat onderdak bieden aan onder meer brede school de Kleine Reus. Stadsdeel Centrum koopt hiervoor 2100 vierkante meter. In het overige deel van het complex gaat projectontwikkelaar Fortress woningen realiseren en een parkeergarage. Deze zal gebouwd worden onder het huidige parkeerterrein.

De Kleine Reus werkt nauw samen met het buurthuis, de naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. De school is nu verspreid over twee krapbemeten locaties. De verwachting is dat de twaalf groepen in de komende jaren zullen groeien. De aanschaf van de Vijzelhof maakt het mogelijk om een moderne brede school te realiseren met een combinatie van onderwijs en welzijnsvoorzieningen. 

Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd, is een ‘artikel-19 procedure’ nodig. Om dat in gang te kunnen zetten, zal het dagelijks bestuur van de school eind van dit jaar het huisvestingsvoorstel voorleggen aan de deelraad.

www.centrum.amsterdam.nl

Reageer op dit artikel