nieuws

Naoorlogse flats voor 90 procent herbruikbaar

Geen categorie

Van naoorlogse flats is bij renovatie minimaal 90 procent te hergebruiken. Dat blijkt uit een studie van SenterNovem, meldt Cobouw vandaag. Het onderzoek is uitgevoerd door Bouwcarrousel en 2012 Architecten.

De onderzoekers kozen voor hun studie een flat en een cluster van vier flatgebouwen in Hoogvliet. Voorlopige conclusie van hun strategie ‘bouw voort op wat nog waarde heeft’ is dat bij optimaal hergebruik nog slechts 5 tot 10 procent sloopafval vrijkomt.

Dit wordt bereikt door zo min mogelijk te slopen en de constructieve overwaarde van de flats goed te benutten. Ook wordt in het renovatieontwerp gebruikgemaakt van hoogwaardige afvalproducten. 

De onderzoekers wijzen er overigens op dat hergebruik niet op alle punten aantrekkelijker is voor eigenaar, architect en bouwer. Onder meer extra onderzoeks- en advieskosten en zaag- en boorkosten voor nieuwe leidingen doen een deel van het financiële voordeel teniet. 

 
bron: Cobouw

www.bouwcarrousel.nl

www.2012architecten.nl/new/index1.html

Reageer op dit artikel