nieuws

Wet en regelgeving – Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu online beschikbaar

Geen categorie

De Handreiking beschrijft voorbeelden uit de ruimtelijke ordeningspraktijk die een relatie hebben met het milieu. Toegelicht wordt waarom en hoe de verschillende milieuonderwerpen doorwerken in ruimtelijke plannen, in het bijzonder bestemmingsplannen. Doelgroepen van de handreiking zijn onder meer overheden, milieuorganisaties, opleidingsinstituten, woningcorporaties en Kamers van Koophandel.

De eerste versie van de handreiking dateert van november 2005. Tot nu toe was het document uitsluitend in gedrukte vorm of als pdf-bestand beschikbaar. De nieuwe online versie van de handreiking is nog niet geactualiseerd, maar wordt in de komende periode langzamerhand vernieuwd. Als eerste zijn de hoofdstukken uit deel II aan de beurt voor vernieuwing: Geluid, Luchtkwaliteit, Geur veehouderij, Ammoniak en veehouderij, Bodemkwaliteit, Externe veiligheid, Leidingen en Telecom, Waterbeheer, Ecologie en Milieueffectrapportage.

 http://www.infomil.nl/roenmilieu

Reageer op dit artikel