nieuws

WenR – Omgevingsvergunning verschoven naar 2009

Geen categorie

Gemeenten hebben meer tijd voor het inrichten van hun loket voor de omgevingsvergunning. De invoeringsdatum van de bijbehorende wet is door het kabinet verschoven naar 1 januari 2009. De oorspronkelijke invoeringsdatum stond op 1 januari 2008.

Dat heeft het ministerie van VROM bekendgemaakt. “De behandeling in van de bijbehorende wet- en regelgeving in de Tweede en Eerste Kamer kost meer tijd dan verwacht”, aldus het ministerie. Dit meldt Binnenlands bestuur.   

Samenbrengen vergunningen
Het gaat om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de daaruit voortkomende omgevingsvergunning wordt een groot aantal vergunningen en ontheffingen samengebracht op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu. Het gaat bijvoorbeeld om bouw- en sloopvergunningen maar ook om kap- en gebruiksvergunningen. Dat betekent ook het verdwijnen van verschillende loketten voor deze vergunningen. De wet is onderdeel van de modernisering van de regelgeving van het Rijk waarmee het aantal wetten en regels wordt verminderd.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De Vereniging Nederlandse Gemeenten is niet tevreden over de komende wet. De omgevingsvergunning zal eerst naast de bestaande vergunningen bestaan, waardoor gemeenten verschillende systemen in de lucht moeten houden. De VNG heeft nóg een belangrijk bezwaar. Doordat de provincies in sommige gevallen bevoegd gezag zijn voor het afgeven en handhaven van vergunningen, dreigen gemeenten met een informatieachterstand te komen. 

Bron: Zibb/Binnenlands Bestuur

Reageer op dit artikel