nieuws

WenR – ‘Code Tabaksblat’ voor corporaties

Geen categorie

Gemeenten en woningcorporaties pakken de investeringsopgaven op het gebied van wonen en volkshuisvesting onvoldoende op. Achterblijvende resultaten in nieuwbouw en stedelijke vernieuwing kunnen alleen worden ingelopen door te investeren in betere, duurzame relaties tussen de mensen die de gemeente en de corporatie vertegenwoordigen.

Want daarin gaat het mis. Dat concludeerden ‘praktijkdeskundigen’ van 15 gemeenten en corporaties tijdens een discussie over de uitvoering van het woonbeleid in Stadskasteel Oudaen in Utrecht.

De deelnemers aan de bijeenkomst op 28 juni jl. spraken zich uit over de manier waarop volgens hen betere en meer duurzame verhoudingen tussen gemeenten en corporaties tot stand kunnen komen. Het betreft zowel het bestuurs- als medewerkersniveau. Deze handreikingen hebben zij verwoord in de acht sleutels van het Pact van Oudaen.

In een open brief adviseren zij minister Vogelaar (WWI) om op basis van het pact een statement te maken richting alle lokale partijen in het land. Zoals de ‘Code Tabaksblat’ in het leven is geroepen voor deugdelijk ondernemingsbestuur in het bedrijfsleven, zouden in een soortgelijke code de belangrijkste beginselen van ‘deugdelijke omgang tussen gemeenten en corporaties’ kunnen worden vastgelegd.

Reageer op dit artikel