nieuws

Personalia – Twee nieuwe dg’s op ministerie van VROM

Geen categorie

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het voorstel om Saskia Borgers te benoemen als directeur-generaal Milieu alsmede Chris Kuijpers als directeur-generaal Ruimte. Het voorstel voor de benoemingen is gedaan door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Cramer (VROM). Hiermee zijn de vacante plekken in de top van het ministerie van VROM ingevuld.

Saskia Borgers (38), milieukundige, is nu gemeentesecretaris van de gemeente Purmerend. Daarvoor werkte ze ruim vijf jaar voor de provincie Zuid-Holland, onder meer als hoofd van het stafbureau van de directie Groen, Water en Milieu en als hoofd van het bureau Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling. Als gemeentesecretaris heeft Borgers leiding gegeven aan een verandertraject van Purmerend naar een klantgerichte, integrale en lerende organisatie. Borgers was een van de drie genomineerden voor overheidsmanager van het jaar 2006. Zij treedt per 17 september bij VROM in dienst.
Chris Kuijpers (47), planoloog, is sinds 1992 werkzaam bij VROM. Op dit moment is hij waarnemend directeur-generaal Ruimte. Eind jaren ’90 was Kuijpers onder andere projectleider Stad en Milieu en actief betrokken bij de uitvoering van het Vinex-beleid. De afgelopen jaren is hij vooral betrokken geweest bij de Nota Ruimte, waaronder het bevorderen van gebiedsontwikkeling en de realisatie van de Nieuwe Sleutelprojecten. Kuijpers pakt de functie van directeur-generaal per direct op.

Met de benoeming van de nieuwe directeuren-generaal is de top van het ministerie van VROM weer compleet. Eerder dit jaar vertrokken Annet Betram (DG Wonen) naar de gemeente Den Haag en Ineke Bakker (DG Ruimte) naar de gemeente Rotterdam, terwijl eind vorig jaar secretaris-generaal Marjanne Sint een baan buiten de rijksoverheid accepteerde. Toenmalig directeur-generaal Milieu Hans van der Vlist heeft Sint opgevolgd, Leon van Halder is eerder dit jaar aangesteld als directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie. De benoeming van de beide directeuren-generaal is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Bron: VROM

Reageer op dit artikel