nieuws

Nieuw leven voor een fort

Geen categorie

Fort aan de Nekkerweg in de Beemsterpolder is in ontwikkeling. Het monument, dat onderdeel is van ‘de Stelling van Amsterdam’ krijgt een bezoekerscentrum. De provincie Noord-Holland had verschillende forten uit de Stelling uitgenodigd om plannen voor een dergelijk centrum te presenteren. De jury onder leiding van gedeputeerde Rinkse Kruisinga, koos unaniem voor Fort a/d Nekkerweg. Behalve de bouw van het centrum, zijn de eigenaren Henk en Frank Bart van plan een hotel, wellness, spa en een conferentieruimte te realiseren. Het ontwerp van de nieuwbouw is van Dam en Partners uit Amsterdam. Tekenbureau EWP is verantwoordelijk voor de uitwerking van de plannen.

Het fort wordt gerestaureerd in de originele staat. Onder het dijklichaam wordt rechts en links een uitbreiding gemaakt van 1400 vierkante meter. De grondwal voor het fort wordt weggegraven en na de realisatie van de nieuwbouw, worden dak en gevel weer bedekt met grond. De uitbreidingen zijn zo aan het zicht onttrokken en de originele contouren van het fort blijven daardoor zoveel mogelijk behouden. In het linkergedeelte en in de linker keelkazemat wordt het bezoekerscentrum met onder meer een tentoonstellingsruimte ondergebracht. De voormalige manschappenkamers worden omgevormd tot dertien hotelkamers. De middenpoterne wordt ingericht als horecagelegenheid. In de rechter nieuwbouw komt de keuken. Dit gedeelte wordt ook ingericht als wellness en spa. 

Het Unesco monument bestaat uit 42 forten, die samen de Stelling van Amsterdam vormen. In totaal komen er drie bezoekerscentra, Pampus en Vijfhuizen zijn hiervoor al eerder aangewezen.

http://www.stelling-amsterdam.org/

Reageer op dit artikel