nieuws

Berlage Instituut op nieuwe koers

Geen categorie

Met de benoeming van een nieuwe programmaraad slaat het Berlage Instituut als postdoctorale werkplaats voor architectuur een nieuwe koers in. De programmaraad (Research Board) bestaat uit een vijftal gezaghebbende persoonlijkheden uit de wereld van de architectuur: Ben van Berkel, Winy Maas, Robert E. Somol, Alejandro ZaeraPolo en Elia Zenghelis. Zij stippelen voor de komende jaren de lijnen uit om de vooraanstaande positie van het Berlage Instituut als internationaal platform voor onderzoek en debat op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp te versterken.

Nu de termijn van Alejandro Zaera Polo als decaan ten einde loopt, is besloten tot een nieuw model van inhoudelijke aansturing van het programma, waarbij de decaan plaats maakt voor een meer pluriforme structuur. Hiermee wordt ingespeeld op de verbreding en verdieping die het onderzoek aan het Berlage Instituut onder Zaera Polo heeft doorgemaakt. De programmaraad is verantwoordelijk voor de algemene koers en het profiel van het instituut engeeft de actuele thema’s aan en de kennisgebieden waarop het onderzoek zich concentreert.

Tevens zijn de leden van de programmaraad elk afzonderlijk, vanuit hun eigen deskundigheid en netwerk, betrokken bij de invulling van één of meer onderdelen van het programma.

De komende jaren zal de aandacht vooral worden gericht op het smeden van nieuwesamenwerkingsverbanden met universiteiten, innovatieve bureaus en onderzoeksinstituten, het activeren van de netwerkfunctie en het zoeken van aansluiting bij Europese onderzoeksprogramma’s, met name op het gebied van duurzaamheid en energie-intelligentearchitectuur en ruimtelijke planning. De samenstelling van de programmaraad belooft voor de komende jaren een omslagmoment naar nieuwe invalshoeken, nieuwe wegen en experiment.

Vedran Mimica zal als directeur verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van het postdoctorale programma en de implementatie van de strategische adviezen van de programmaraad.

Bron Berlage Instituut

Reageer op dit artikel