nieuws

WenR – Bij- en nascholingsverplichting voor architecten

Geen categorie

De Wet op de architectentitel (WAT) wordt dit jaar gewijzigd. In het aangepaste wetsvoorstel van minister Cramer (VROM) is de invoering van een bij- en nascholingsverplichting voor architecten opgenomen. Het is een van de maatregelen om van de WAT een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken.

De Stichting Bureau Architectenregister dient de bepaling voor de scholingsverplichting in te vullen. Als wettelijk kader is meegegeven dat het aantal uren bij- en nascholing niet meer mag bedragen dan 40 uren en niet minder mag zijn dan 16 uren. 

Het aangepaste wetsvoorstel is afgelopen woensdag verstuurd naar de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen de bepalingen over de permanente educatie op 1 januari 2008 in werking treden.

Verder werkt Atelier Rijksbouwmeester aan andere maatregelen, die naar verwachting in 2009 wettelijk gereguleerd zullen worden. Dit zijn de invoering van twee jaar beroepservaring, klachtrecht en een gedragscode.

De maatregelen moeten gaan gelden voor alle beroepsgroepen die zijn gereguleerd in de WAT. Naast architecten zijn dat stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Hiermee worden ze gelijkgetrokken met beroepsgroepen als advocaten en artsen.

De aanpassing van de WAT vloeit voort uit de Europese richtlijn erkenning beroepskwalificaties, die in 2005 in werking is getreden. De lidstaten van de EU hebben zich hierbij verplicht hun eigen nationale wetgeving aan te passen en de wijzigingen door te voeren voor 20 oktober 2007.

Bron: Ministerie van VROM

www.architectenregister.nl

Reageer op dit artikel