nieuws

Verscherping energieprestatienorm aangekondigd

Geen categorie

Het kabinet gaat de energieprestatienorm voor woningbouw in 2011 aanscherpen van 0,8 naar 0,6. In 2015 moet de epc omlaag naar 0,4. Voor utiliteitsgebouwen komt er een vergelijkbare aanscherping. Dat heeft het ministerie van VROM bekend gemaakt in aanvulling op het afgelopen donderdag gepresenteerde beleidsprogramma van het kabinet. Hierin staat, dat het energieverbruik jaarlijks met twee procent moet dalen.

Minister Cramer (VROM) is op dit moment in gesprek met de corporaties en de ontwikkelaars over energiebesparende maatregelen in de bestaande voorraad. Naast spaarlampen gaat het om een verbetering van de isolatie en meer zuinige apparatuur, zoals hoogrendementsketels. 

De energieprestatienorm voor woningbouw werd vorig jaar al verlaagd van 1,0 naar 0,8. Op de aanscherping kwam veel kritiek van bouwers en ontwikkelaars die beweerden dat de woningprijzen daardoor fiks zouden stijgen. Ook de grote steden protesteerden vanwege de problemen die de nieuwe norm zou opleveren voor nieuwbouw in binnenstedelijke gebieden.

Reageer op dit artikel