nieuws

Oplevering – Presentatie met emotie

Geen categorie

Ontwerp een interieur voor het Nederlands Geldmuseum in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht, dat het karakteristieke gebouw niet aantast, noch met haar omgeving concurreert. Dit was de opdracht die D/DOCK Design Development uit Amsterdam kreeg na een uitgebreide selectieronde.

Oplevering – Presentatie met emotie

Maar de interieurarchitecten worstelden met de vraag hoe een eigentijdse presentatie te ontwerpen op basis van onder andere een historische muntcollectie, voor een monument dat niet als museum is gebouwd. De vormgeving en materialisering mocht in geen enkel geval de indruk wekken dat een stijlperiode zou worden gekopieerd. Tevens moest het ontwerp de tentoonstelling versterken. Een belangrijk uitgangspunt was het interactieve karakter dat het Geldmuseum wilde nastreven. In plaats van munten op de gebruikelijke manier tentoon te stellen, moest er een emotie worden opgeroepen.

De klassieke architectuur dient als uitgangspunt. Zo herkent men duidelijk in de nieuwe receptiebalie de vormverhoudingen en afmetingen van de authentieke deuren en kozijnen. De bogen die de hal karakteriseren, vormen het uitgangspunt voor de tentoonstellingselementen. De verhoudingen van de bogen zijn vertaald naar strak vormgegeven togen aan de buitenzijde. Maar de binnenkant verrast met een zee van kleur, beeld, geluid en licht. 

Het museum wilde de mogelijkheid behouden om onderdelen aan te passen en toe te voegen, daarom zorgde D/DOCK ervoor dat de onderdelen gemakkelijk te demonteren zijn. Alle technische aspecten zijn in de constructie verwerkt, zodat het geheel een strakke uitstraling blijft houden.

Een muntroute van in brons gegoten munten in het trottoir wijst bezoekers de weg naar het museum. In de route, die loopt vanaf het Westplein naar de hoofdingang van het museum aan de Leidseweg, wisselen cent, stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden en rijksdaalder elkaar iedere twintig meter af. 

www.ddock.nl

Reageer op dit artikel